Skip to content

Žandikaulio išnirimas

Žandikaulis dažniausiai išnyra tuomet, kai stipriau nusižiovaujame arba plačiau išsižiojame. Kartais – ir dėl nelaimingo atsitikimo. Jeigu žandikaulis išniro vienoje pusėje, burna lieka atvira tik toje pusėje. Kai išnyra abi žandikaulio pusės, burna išlieka plačiai išžiota – neįmanoma susičiaupti.

Kai kuriems žmonėms žandikaulio sąnarys išnyra nuolat. Toks pasikartojantis išnirimas vadinamas habitualiniu žandikaulio išnirimu.

Kokiu būdu žandikaulis išnyra? Išsižiojus, sąnarinė galvutė viršutiniame žandikaulyje išsprūsta iš sąnarinės duobės, tada sąnarys užsirakina ir žmogus nebegali susičiaupti.

Kaip elgtis?

Pirmiausia patartina skubiai kreiptis į gydytoją specialistą. Kokiu būdu jis padės? Atsistojęs pacientui už nugaros, gydytojas abiejų rankų nykščius padeda ant apatinio žandikaulio dantų eilių ir suima žandikaulį. Lengvai traukdamas žandikaulį į priekį ir žemyn, įstato sąnarines galvutes į sąnarines duobes. Po to dažniausia pagaminama apsauginė kapa.

Nepadarykite klaidos!

Jeigu ištiko tokia nelaimė, kad jums išniro žandikaulis, bet neturite galimybės tuoj pat kreiptis į gydytoją, jokiu būdu nebandykite jėga sučiaupti žandikaulių. Norint atstatyti žandikaulį, reikia padėti nykščius ant apatinių dantų eilių ir stipriai suimti žandikaulį. Lėtai traukiant žandikaulį į priekį ir po to patempiant žemyn, sąnarinė galvutė išlaisvinama iš nepalankios padėties. Tuomet ją galima įstatyti, apatinį žandikaulį stumiant žemyn ir atgal. Bet žinoma, pačiam tuo užsiimti galima nebent visiškai kraštutiniais atvejais. Geriausia pasirodyti specialistams.

Po žandikaulio išnirimo patartina vengti plačiai išsižioti ar kitaip traumuoti sąnarį.

Doc. dr. Giedrė Kobs