Paranoidinis asmenybės sutrikimas

Paranoidinis asmenybės sutrikimas (angl. Paranoid personality disorder) – psichiatrinė diagnozė, reiškianti asmenybės sutrikimą su paranoidiniais simptomais.

Simptomai

  • Pacientas būna karingas (kovoja už savo idėjas), atkaklus
  • Jo manymu tik jo idėja yra vienintelė teisinga. Nepakenčia kitų korektūrų, prieštaravimų, tylėjimų
  • Visur mato nusiteikusius prieš jį žmones, įtarus
  • Būdingas perdėtas jautrumas nesėkmėms ir trukdymams
  • Pacientas neprisiriša prie jokio žmogaus
  • Būdingas fanatizmas („tikslas pateisina priemones“) ir kitų indukavimas
  • Polinkis jaustis perdėtai svarbiu, pasireiškiantis nuolatine nuostata viską sieti su savimi
  • Polinkis įvykius, susijusius tiesiogiai su pacientu ar platesniu pasauliu, aiškinti remiantis neesminėmis, nerealiomis, paslėptomis priežastimis
  • Pacientai gali būti fanatikai, kverulentai, sensytivaus paranoidinio tipo asmenybės