Skip to content

Aspergerio sindromas

Aspergerio sindromas

Aspergerio sindromas – autistinis vystymosi sutrikimas, kuriam nebūdingas kalbinis ar kognityvinis atsilikimas, tačiau pasireiškia sunkumai bendravime. Aspergerio sindromą turintis asmuo gali pasirodyti keistas, nepritampa prie kitų žmonių, turi bendravimo, tarpusavio supratingumo, emocinio kontakto problemų. Nors šis sutrikimas neišgydomas, tačiau asmuo turintis sindromą gali sėkmingai integruotis į visuomenę.

Aspergerio sindromą turintys asmenys paprastai yra vidutinio ar aukštesnio intelekto. Nuo mažens domisi bedraamžiams neįprastais dalykais (tvarkaraščiais, įvairiais numeriais, sąrašais, statistika), pasižymi erudicija, rimtumu.

Simptomai

Kai kurie simptomai, kurie būdingi (nebūtinai visi) sindromą turintiems asmenims:

 • gali būti jautrūs prisilietimui, triukšmui
 • nerangūs eidami, sportuodami ar kitaip būdami fiziškai aktyvūs
 • gali turėti sunkumų suprantant kitų žmonių emocijas
 • gali sunkiai suprasti kūno kalbą
 • gali turėti problemų suprantant humorą, kalbėjimą perkeltine prasme
 • balsas gali būti itin garsus arba itin tylus, monotoniškas, nesklandus
 • paprastai nemėgsta pokyčių namų, mokyklos, darbo rutinoje
 • išmoksta kalbėti labai anksti arba pavėluotai
 • išmoksta skaityti anksti arba pavėluotai
 • turi problemų susirandant draugų
 • dažnai patiria patyčias, žeminimą
 • ankstyvesniame amžiuje gali atrodyti pernelyg jaunas ir žemas negu bendraamžiai
 • pasižymi gera atmintimi
 • paprastai labai įsigilinęs į savo hobius

Bendravimo problematika

Žmonės komunikuodami naudoja tiek moduliuotą verbalinę kalbą, tiek kūno kalbą. Tuo tarpu Aspergerio sindromą turintiems asmenims sudėtinga suprasti netiesioginį bendravimą, neaiškiai išreikštas emocijas.

 • gali turėti problemų suprantant balso intonaciją
 • susipainioja jei žmogaus kūno kalba ir verbalinė kalba skiriasi
 • sakinius gali suprasti pažodžiui, pvz., sindromą turintis žmogus išgirdęs „čiupk šokėją sekančiam šokiui” iš tiesų gali čiupti žmogų nesuprasdamas, kad tuo norėta pasakyti, kad jis mandagiai kažkieno paprašytų pašokti
 • nesupranta, kuomet kitas žmogus piktas ar irzlus, kol šis to aiškiai neparodo
 • iš mimikos ar kūno kalbos nesupranta, kad elgiasi netinkamai ir liaunasi tik gavęs konkretų nurodymą
 • sunkiai supranta juokus, ironiją, sarkazmą, slengą
 • nesupranta kitų žmonių poreikių ir jų poelgių priežasčių
 • dažnai kartoja tas pačias mintis ar veiksmus
 • jaučiasi vieniši ir nemėgiami

Aspergerio sindromą turintys asmenys dažnai jaučiasi lyg patekę į svetimą pasaulį, gyvenantys tarp jiems nesuprantamų žmonių.

Talentai

Aspergerio sindromą turintys žmonės neretai pasižymi išskirtiniais talentais:

 • gali būti itin pastabūs detalėms, smulkmenoms į kurias dauguma neatkreipia dėmesio
 • gali puikiai įsiminti taisykles, įstatymus, sistemas ir jomis vadovautis
 • gali būti itin atidūs savo rašymui ir kalbai, išreikšdami būtent tai, ką norėjo
 • gali būti itin gabūs matematikai ir kompiuterijai
 • gali turėti specifinius hobius, kuriuose tampa geri specialistai
 • mėgsta atlikinėti tą pačią veiklą daug kartų, kuri kitiems gali pasirodyti nuobodi