Skip to content

Asmenybės sutrikimas

Asmenybės sutrikimas – psichinis sutrikimas, kuriam būdingi nelankstūs ir pastovūs jausmų, mąstymo ir elgesio deriniai. Šiems bruožams turi įtakos žmogaus įsitikinimų sistema, kuri jam atrodo teisinga, tačiau realybėje negali būti patvirtinta kaip tokia; jų pastovumą lemia tai, kad elgesys yra „ego – sintoninis”, t. y. neprieštarauja asmens ego vientisumui, ir dėl to paties žmogaus laikomas tinkamu.

Šių mąstymo ir elgesio bruožų nelankstumas bei visaapimantis pobūdis gali sukelti rimtų asmeninių bei socialinių sunkumų, taip pat ir bendro funkcionavimo sunkumų. Asmenybės sutrikimui būdingas elgesys paprastai pastebimas vėlyvoje paauglystėje, brandos pradžioje, retais atvejais – vaikystėje.