Skip to content

Hospitalinės infekcijos

Hospitaline (ar nozokomialine) infekcija laikomas bet koks mikrobinės kilmės susirgimas, kuris kliniškai ir/ar mikrobiologiškai nustatomas ligoniams ar personalui ir yra susijęs su ligonio paguldymu ar gydymu ligoninėje ar bet kurioje kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, taip pat su personalo darbu jose, nepriklausomai nuo to, ar simptomai pasireiškia jiems tebeesant minėtose įstaigose ar ne.   Hospitalinės infekcijos (HI) sudaro ypatingą infekcinių ligų grupę, išsiskiriančią savo epidemiologiniais dėsningumais ir valdymo sudėtingumu. HI paplitimas skirtingose šalyse svyruoja nuo 3,5 iki 10 proc. (sergamumas apie 2-5 proc.).

Nežiūrint žymaus progreso medicinoje, didelių praėjusio šimtmečio HI prevencijos pasiekimų, HI išlieka viena iš sudėtingiausių problemų, kylančių asmens sveikatos priežiūros įstaigose.   Hospitalinėms infekcijoms yra priskiriamos visos infekcijos, kurių pacientas neturėjo atvykdamas į ligoninę ir kurios hospitalizavimo metu nebuvo inkubaciniame periode. Kadangi daugelio infekcijų inkubacinis periodas nėra tiksliai apibrėžtas, dažniausiai infekcijos pasireiškusios praėjus 48 val. po hospitalizacijos yra registruojamos kaip hospitalinės. JAV Ligų kontrolės centre buvo parengti specialūs HI nustatymo kriterijai (simptomų deriniai), kuriais dabar vadovaujasi medikai ir Europoje, taip pat ir Lietuvoje.

HI atsiradimą nulemia daugelis veiksnių: paties ligonio būklė , mikroorganizmai ir išoriniai veiksniai. Hospitalinės infekcijos gali būti egzogeninės (įgytos iš išorės) ir endogeninės (sukeltos paties paciento nešiojamų mikroorganizmų). Dažnai jas sunku diferencijuoti, nes asmuo, atsiduręs ligoninės aplinkoje, įgyja ligoninėje cirkuliuojančių mikroorganizmų (ypač jei jis ilgiau guli iki operacijos), tapdamas jų nešiotoju, o vėliau (pvz. po chirurginės intervencijos) šios bakterijos sukelia susirgimą.

Hospitalinėms infekcijoms priklauso ne tik ligonių, bet ir personalo infekcijos įgytos ne tik stacionaruose, bet ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose (poliklinikose, slaugos namuose ir kt.), kurias sukelia ne tik bakterijos, bet ir kiti mikroorganizmai (virusai ir kt.), jos pasireiškia ne tik tebesigydant, bet jau ir išvykus iš gydymo įstaigos (trumpėjant gydimosi stacionare trukmei, tai pasitaiko vis dažniau). Todėl šiandien vis dažniau vartojamas HI apibrėžimo sinonimas – su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos (angl. – healthcare-associated Infections).