Skip to content

Anizometropija

Anizometropija (gr. anisos — nevienodas, metreo — matuoti, ops — akis, žvilgsnis) vadinama skirtinga abiejų akių refrakcija. Pavyzdžiui, vienos akies refrakcija yra taisyklinga (emetropija), o kita akis trumpare­gė ar toliaregė; arba gali būti, kad netaisyklingos refrakcijos (ametropijos) pavidalas abiejų akių toks pat, bet kiekvienos akies kitokio laipsnio. Nedidelė anizometropija pasitaiko gana dažnai ir neturi poveikio regėji­mo funkcijoms.

Jei anizometropija didelė (daugiau kaip 2,0 D), abiejų akių tinklainė­je susidaro skirtingo dydžio vaizdai, kurių negalima sulieti į vieną. Reiški­nys, kai tinklainėje susidaro skirtingo dydžio vaizdai, vadinamas anizeikonija (gr. anisos — nevienodas, eikon — vaizdas).

Anizeikonijos nepanaikina ir akiniai. Dėl šios priežasties anizometro­piją akiniais galima koreguoti iki 2,0 D.

Koreguojant didelę anizometropiją akiniais, stiklai renkami pagal ge­riau matančią akį. Didesnio laipsnio anizometropijai koreguoti naudo­jamos kontaktinės linzės. Jos panaikina anizeikoniją ir leidžia kore­guoti bet kokio laipsnio anizometropija.